VÝUKA HISTORIE MATEMATIKY

BIOGRAFIE VÝZNAMNÝCH MATEMATIKŮ

HISTORIE ARITMETIKY A DOSUD NEVYŘEŠENÉ PROBLÉMY TEORIE ČÍSEL
HISTORICKÝ VÝVOJ TEORIE MNOŽIN

MAGICKÉ ČTVERCE

OD MĚŘENÍ OBSAHU A OBJEMU K INFINITESIMÁLNÍMU POČTU

KOMENTOVANÉ SYLABY PŘEDNÁŠEK