Alois Haschek


Narozen: ?
Zemřel: ?


Alois Haschek vystudoval v Brně reálku a poté navštěvoval v letech 1876-83 přednášky na brněnské technice, kde byl 28. listopadu 1883 jmenován asistentem matematiky. Když odešel profesor Prentner v roce 1885 do penze, byl Haschek pověřen suplováním jeho přednášek. Místo suplenta zastával až do příchodu Emanuela Czubera v roce 1886. Asistentské místo mu bylo v roce 1887 prodlouženo do roku 1889. V tom roce převzal Haschek přednášky a zkoušky za nemocného Franze Unferdingera a v létě suploval v době nepřítomnosti Czubera i jeho výuku. V roce 1889 svoje působení na technice ukončil.

Během působení na technice složil zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie a ve školním roce 1887/88 vykonal na zemské reálce v Brně zkušební rok. I po jeho skončení Haschek na reálce dále zdarma působil jako pomocník a po svém odchodu z techniky zde zastával tři roky místo suplenta. 27. srpna 1892 byl Haschek jmenován skutečným učitelem na reálce v Novém Jičíně. V roce 1895 byl jmenován profesorem a získal definitivu. V Novém Jičíně působil do roku 1904, kdy byl jmenován profesorem na zemské reálce v Grazu. Informace o jeho dalším působení a životě nemáme.

Alois Haschek publikoval ve výroční zprávě brněnské zemské reálky v roce 1892 práci Über die beiden Integrale $\int \frac{\sin (a+bx)}{\sin(a_1+b_1x)} \text{{\em d}}x$, $\int \frac{\cos (a+bx)}{\cos(a_1+b_1x)} \text{{\em d}}x$}.
 

Literatura:

Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor: Pavel Šišma