Stanislav Vydra


Narozen: 13. listopadu 1741 v Hradci Králové
Zemřel: 3. prosince 1804 v Praze


Stanislav Vydra přišel v osmi letech na jezuitské gymnázium v Hradci Králové. V roce 1757 vstoupil do jezuitského řádu a byl poslán na dvouroční noviciát do Brna. V letech 1762-64 studoval v Praze na univerzitě filozofii a matematiku, když jeho učiteli byli J. Stepling a J. Tesánek.

V roce 1765 učil Vydra v Jičíně, ale rok na to se stává Steplingových adjunktem. V roce 1770 učil opět v Jičíně a v letech 1771-72 působil jako farář ve Vilímově. V roce 1772 byl jmenován profesorem matematiky na pražské univerzitě a na tomto místě působil i po zrušení jezuitského řádu v roce 1773. V letech 1789 a 1799 byl zvolen děkanem filozofické fakulty a v roce 1800 rektorem univerzity. V roce 1803 oslepl a krátce na to v roce 1804 umírá.

Stanislav Vydra přednášel na filozofické fakultě elementární matematiku, která byla od roku 1752 povinná pro studenty prvního ročníku filozofické fakulty a aplikovanou matematiku, která byla v roce 1775 zavedena pro studenty druhého ročníku. Vydra byl především pedagog, nikoliv originální vědec. Po Vydrově smrti vyšly zásluhou jeho žáka a nástupce J. Jandery v roce1806 Počátkowé Arytmetyky, které měly být prvním dílem česky psané učebnice elementární matematiky. Z hlediska historie matematiky je významná práce Historia Matheseos in Bohemia et Moravia cultae, která vyšla v roce 1778. Tento spis obsahuje životopisy 98 matematiků, fyziků  a astronomů v českých zemích narozených a nebo v českých zemích působících.
 

Literatura:

1. Čupr, K.: Stanislav Vydra a jeho doba. Práce Moravské přírodovědecké společnosti, sv. XIII, spis 11, Brno 1941.

2. Čupr, K.: K dvoustému výročí narození Stanislava Vydry. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. 70 (1940-41), str. D233-236.

3. Fuka, M.: Materiály k dílu Stanislava Vydry, českého matematika z konce 18. století. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky. 3 (1957), str. 179-195.

4. Jandera, J.: Rede zur Gedechtnissfeyer des hochwürdigen Herrn Stanislaus Vydra, 1816.

5. Štraus, J.: Stanislav Vydra, jeho doba a dílo. Matematika ve škole. 12 (1961-62), str. 246-251.

6. Půlpán, Z.: Cordatus Bohemus. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 44 (1999), str. 313-314.

7. Štěpánek. F.: Ještě jednou o Stanislavu Vydrovi a jeho době. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 46 (2001), str. 159-162.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma