Josef Ladislav Jandera


Narozen:  19. února 1776 v Hořicích
Zemřel: 27. července 1857 v Praze


Josef Jandera studoval na gymnáziu v Hradci Králové a poté na filozofické fakultě v Praze, kde se stal žákem a pozdějším nástupcem S. Vydry. V roce 1800 vstoupil do premonstrátského řádu (přijal jméno Ladislav) a v roce 1802 byl vysvěcen na kněze. V roce 1803 se stal suplentem a v roce 1805 řádným profesorem matematiky na pražské univerzitě. Mezitím v roce 1804 získal doktorát filozofie. V roce 1828 byl rektorem univerzity. Byl řádným členem Královské české společnosti nauk a v roce 1855 jmenován čestným měšťanem města Prahy.

Jandera byl autorem spisů: Prima calculi exponentialis elementa nova partim methodo in usum auditorum suorum proposita (1812), Rede zur Gedächtnisfeier des hochwürdigen Herrn Stanislaus Wydra (1816), Beiträge zu einer leichteren und gründlicheren Behandlung einiger Lehren der Arithmetik (1830), Ueber Miletin in Böhmen, ein topographisch-historischer Versuch (1830). Jeho zásluhou vyšly Vydrovy Počátkowé Arytmetyky. Ve spisu Rede zur Gedechtnissfeyer des hochwürdigen Herrn Stanislaus Vydra (1816) předložil kompletní seznam Vydrových prací.
 

Literatura:

1) Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53).

2) Ottův slovník naučný

3) Balada, F.: Před sto lety zemřel profesor Josef Jandera. Matematika ve škole. 8 (1958), str. 49-57.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma