Jan Tesánek


Narozen: 9. prosince 1728 v Brandýse nad Labem
Zemřel: 22. června 1788 v Praze


Jan Tesánek studoval na gymnáziu a na univerzitě v Praze. V roce 1745 vstoupil do jezuitského řádu. Pod vlivem Steplinga se věnoval studiu matematiky, fyziky a astronomie a seznámil se s dílem I. Newtona. Po studiu na filozofické fakultě učil tři roky na latinských školách a poté pokračoval ve studiu teologie. Po vysvěcení na kněze byl jmenován profesorem fyziky na pražské univerzitě. Byl pak poslán jako učitel matematiky do Olomouce, ale zásluhou Steplinga se vrátil po dvou letech zpět do Prahy a stal se profesorem vyšší matematiky. Podobně jako Stepling mohl Tesánek působit na univerzitě i po roce 1773, kdy byl jezuitský řád zrušen. V roce 1778 byl jmenován ředitelem matematicko-fyzikálních studií.

Tesánkova znalost matematiky a fyziky mu přinesla označení český Newton. Vedle menších průpravných prací Isaaci Newtoni Libri I. principiorum mathematicorum philosophiae naturalis Sect. I-V exposita (1769), Betrachtungen über eine Stelle der allgmeinen Arithmetik Isaac Newtons (1784), Versuch über einige Stellen in Newtons Principiis (1776), Algebraische Behandlung der XII. Section des I. Buches des grossen Werkes Newtons (1777) bylo Tesánkovým životním dílem Philosophiae naturalis principia mathematica, auctore Isaaco Newtono, illustrata commentationibus potissimum Is. Tesanek et quibusdam in locis commentation ibus veterioribus clarissimorum Thom. Le Sueur et Fried. Jacquier, ex Gallicana Minorum familia Matheseos Professorum aliter propositis (dvě knihy, 1780 a 1785).

K dalším Tesánkovým dílům patří např.: Miscellanea mathematica (1764, 1769), Sectiones conoidum (1764), Pertractatio quorundam modorum quaestiones geometricas resolvendi (1770), Pertractatio elementorum calculi integralis (1771). Řadu příspěvků publikoval také v německém jazyce v Abhandlungen d. böhm. Gesell. d. Wiss.
 

Literatura:

1. Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53).

2. Jáchim, F.: Jan Tesánek a matematika 18. století. Matematika a fyzika ve škole. 17 (1986-87), str. 590-592.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma