Joseph Stepling


Narozen: 29. června 1716 v Řezně

Zemřel: 11. července 1778 v PrazeJoseph Stepling chodil do jezuitské školy a pod vlivem soukromého učitele si oblíbil zejména matematiku a přírodní vědy. V roce 1733 vstoupil do jezuitského řádu a studoval v Olomouci, v Kladsku a v Praze, kde byl jeho učitelem Ignác Mühlwenzel. V roce 1743 ukončil studium teologii a po vysvěcení na kněze přednášel mladším řeholníkům matematiku a fyziku. V roce 1748 se místa profesora vzdal, protože odmítal vyučovat fyziku podle Aristotela. Na jeho naléhání byla v roce 1751 zřízena v Klementinu hvězdárna a sám se stal jejím ředitelem. Když po roce 1753 došlo k úpravě studijních řádů, vrátil se Stepling na místo ředitele matematických a fyzikálních studií. Přestal vyučovat podle Aristotela a do výuky zařazoval výsledky Newtona, Wolfa a Eulera. Stepling zůstal na univerzitě jako jeden z mála i po zrušení jezuitského řádu v roce 1773.

Joseph Stepling je autorem velkého množství latinsky psaných spisů, z nichž některé byly přeloženy do němčiny. Jmenujme alespoň tyto Steplingovy spisy: Liber II. Euclidis algebraicae demonstratus (1756), Miscellanea philosophica tam mathematica quam physica (1759, 1763), Differentiarum minimarum quantitatum variantium calculus directus vulgo differentialis (1765). V roce 1770 stál u zrodu Učené společnosti. Jeho vědecká práce byla zaměřena především na astronomii. V roce 1748 (a poté ještě několikrát) měřil zeměpisnou délku Prahy, studoval aberaci světla hvězd, kolísání zemské osy ap. Zasloužil se o to, že od roku 1752 se konají v Klementinu meteorologická pozorování. Od roku 1775 konal i geofyzikální měření.
 

Literatura:

1) Ottův slovník naučný

2) Vydra, S.: Vita Josephi Stepling. 1778.

3) Kolomý, R.: Josef Stepling - matematik, fyzik a astronom. Matematika a fyzika ve škole. 9 (1978-79), str. 293-296.

4. Jáchym, F.: Josef Stepling a jeho doba. Matematika, fyzika, informatika. 7 (1997-98), str. 631-633.

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma