Reinhard Mildner


Narozen: 14. října 1844 v Brně
Zemřel: 9. května 1915 v Grazu


Reinhard Mildner absolvoval v Brně v letech 1858-1864 vyšší reálku a pak studoval čtyři roky na brněnském technickém učilišti. V dalších dvou letech studoval jako mimořádný posluchač na vídeňské technice. 25. listopadu 1870 byl jmenován asistentem matematiky a fyziky na brněnské technice. Od roku 1872 již působil pouze na při stolici matematiky.

V roce 1876 se Mildner pokusil získat místo profesora vyšší matematiky a fyziky na báňské akademii v Leobenu. V témže roce svoje působení na brněnské technice ukončil a odstěhoval se do Vídně, kde se připravoval na zkoušku učitelské způsobilosti. Tuto zkoušku vykonal z matematiky pro vyšší a z deskriptivní geometrie pro nižší reálky s německým vyučovacím jazykem. Od 25. května 1878 byl suplentem na německé vyšší reálce v Brně. V únoru roku 1880 byl jmenován skutečným učitelem matematiky a deskriptivní geometrie na zemské reálce v Rýmařově. O rok později byl jmenován profesorem.

V době svého působení v Rýmařově se v roce 1885 zúčastnil konkurzu na místo profesora matematiky na brněnské technice po odchodu profesora Prentnera do penze. Znovu se pak zúčastnil konkurzu v roce 1890 po smrti profesora Unferdingera.

V Rýmařově působil Mildner do roku 1891, kdy přešel na zemskou reálku do Znojma. Na vlastní žádost byl na konci července roku 1904 penzionován. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. června 1904 mu byl udělen titul školního rady. Zemřel v roce 1915 v Grazu.

Mildner je autorem několika matematických prací, které vyšly ve zprávách vídeňské akademie a ve výročních zprávách znojemské reálky. Jsou věnovány problematice nekonečných řad, nekonečných součinů a výpočtu integrálů.
 

Literatura:

1. Šišma, P.: Výuka deskriptivní geometrie na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně. 9 (1999), č. 2, str. 21.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor:  Pavel Šišma