Karl Hellmer


Narozen: 25. září 1834 ve Vídni
Zemřel: 22. ledna 1917 ve Vídni


Karl Hellmer jako řádný posluchač studoval čtyři semestry na vídeňské polytechnice a jako mimořádný posluchač navštěvoval devět semestrů přednášky na vídeňské univerzitě. V listopadu roku 1854 byl jmenován asistentem elementární matematiky u profesora Kolbeho na vídeňské technice, kde působil v letech 1854-58. V listopadu roku 1857 se neúspěšně zúčastnil konkurzu na místo profesora vyšší matematiky na technice v Grazu.

V letech 1858-60 přednášel na vídeňské technice v přípravném ročníku fyziku. V roce 1860 se stal učitelem fyziky, mechaniky, báňské nauky o strojích a stavby báňských strojů na báňské akademii v Clausthalu u Hannoveru. Toto místo v roce 1862 opustil a přijal místo v cukrovaru v moravských Židlochovicích. V roce 1863 se Hellmer ucházel o místo profesora mechaniky na brněnském učilišti, které nakonec získal Gustav Peschka. Na počátku školního roku 1863-64 byl Hellmer jmenován asistentem chemie a fyziky na báňské a lesnické akademii v Banské Štiavnici, kde byl pověřen samostatným konáním přednášek z fyziky. V roce 1864 se ucházel o mimořádnou stolici matematiky s německou vyučovací řečí na technice v Praze. Z jedenácti uchazečů byl vybrán Johann Lieblein.

Na počátku školního roku 1864-65 byl Hellmer jmenován docentem vyšší matematiky, teoretické mechaniky a nauky o strojích v přípravném kurzu na báňské akademii v Leobenu. Toto místo zastával do konce školního roku 1865-66. Poté byl tento přípravný kurz zrušen a Hellmer se vrátil zpět do Banské Štiavnice, kde působil jako asistent chemie a docent fyziky.

20. března 1869 byl Karl Hellmer jmenován profesorem mechaniky na brněnské technice. Když v roce 1875 došlo k rozdělení stolice mechaniky a statiky, byl Hellmer jmenován profesorem mechaniky a analytické mechaniky. V roce 1873 byl členem zemské komise pro 5. světovou výstavu ve Vídni. Byl členem zakládající komise Moravského průmyslového muzea a jako předseda organizační sekce komise se významnou měrou zasloužil o vznik této významné instituce. Ve školním roce 1871-72 byl Hellmer ředitelem brněnské techniky a v letech 1879-80 a 1889-90 rektorem. Mnohokrát byl děkanem. Pro poznání historie brněnské německé techniky jsou mimořádně cenné jeho dějiny školy Geschichte der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn z roku 1899. Z pozice profesora mechaniky častokrát ovlivňoval výuku matematiky a obsazení matematických stolic.

Karl Hellmer byl Rytířem řádu železné koruny III. třídy, nositelem čestné medaile za čtyřicetileté působení ve státní službě a v roce 1905 byl jmenován dvorním radou. Současně byl na konci školního roku 1904-05 penzionován.
 

Literatura:

1. Šišma, P.: Výuka deskriptivní geometrie na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně. 9 (1999), č. 2, str. 21.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor:  Pavel Šišma