Johann Lieblein


Narozen: 18. října 1834 v Manětíně

Zemřel: 24. prosince 1881 v PrazeJohann Lieblein absolvoval reálku na Mikulandské ulici v Praze a poté studoval na pražské technice. Ještě jako student byl v květnu 1858 jmenován asistentem matematiky na této škole a místo zastával až do konce školního roku 1862-63. V roce 1863 získal aprobaci pro matematiku a nauku o strojích na vyšší reálce a geometrické kreslení a stavebnictví na reálce nižší. Byl jmenován učitelem na vyšší reálce v Litoměřicích, ale ve školním roce 1863-64 působil jako suplent matematiky na pražské polytechnice. V roce 1864 byl jmenován mimořádným a v roce 1869 řádným profesorem matematiky na již samostatné německé technice v Praze. Toto místo zastával až do své předčasné smrti.

Literatura: Stark, F.; Gintl, W.; Grünwald, A.: Die k. k. Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-1906. Prag 1906, str. 354-356.

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma