Vojtěch JarníkNarozen: 22. prosince 1897 v Praze
Zemřel: 22. září 1970 v Praze


Po absolvování první české reálky v Ječné ulici v Praze studoval Vojtěch Jarník od roku 1915 matematiku a fyziku na  Karlově univerzitě v Praze. V roce 1919 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z fyziky a o rok později z matematiky. V roce 1921 získal doktorát za práci O kořenech funkcí Besselových. Již v době svého studia byl v letech 1919-21 asistentem na české technice v Brně u profesora J. Vojtěcha. Od roku 1921 přešel do Prahy k profesorovi K. Petrovi na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. V roce 1925 se na univerzitě habilitoval z matematiky s prací O mřížových bodech v rovině. Během prvních osmi let, od příchodu na univerzitu, studoval téměř tři roky na univerzitě v Göttingen (1923-25, 1927-28), kde byl žákem profesora E. Landaua.

V roce 1929 byl Vojtěch Jarník jmenován mimořádným profesorem matematiky na Karlově univerzitě a o šest let později pak řádným profesorem. Na univerzitě působil až do roku 1967, kdy odešel do penze. Po vzniku Československé akademie věd byl v roce 1952 jmenován akademikem a stal se prvním předsedou její matematicko-fyzikální sekce.

Vojtěch Jarník pracoval zejména v teorii čísel a matematické analýzy. Projevoval zájem o historii matematiky a věnoval se přitom studiu díla Bernarda Bolzana. Jeho čtyřsvazková učebnice matematické analýzy byla základem matematického vzdělání několika generací českých matematiků. Jako první v roce 1938 vyšel Úvod do integrálního počtu, který byl pokračováním Kösslerova Úvodu do počtu diferenciálního. V roce 1946 vyšel Úvod do počtu diferenciálního, který byl v roce 1948 doplněn o rozšířený Úvod do počtu integrálního. Později vyšly další dva svazky. V letech 1935-50 byl vedoucím redaktorem matematické části Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky.
 

Literatura:

1. Knichal, V.; Schwarz, Š.: Akademik Vojtěch Jarník šedesátníkem. Časopis pro pěstování matematiky. 82 (1957), 463-492.

2. Kurzweil, J.: Sedmdesátiny akademika Vojtěcha Jarníka. Časopis pro pěstování matematiky. 92 (1967), 486-489.

3. Kurzweil, J.: Novák, B.: Zemřel profesor Vojtěch Jarník. Časopis pro pěstování matematiky. 96 (1971), 307-337.

4. Kořínek, V.; Vyčichlo, F.: Akademik Vojtěch Jarník šedesátníkem. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 3 (1958), str. 1-8.

5. Novák, B.: Za profesorem Vojtěchem Jarníkem. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 16 (1971), str. 1-5.

6. Kraemer, E., Sedláček, J.: K šedesátinám akademika Vojtěcha Jarníka. Matematika ve škole. 7 (1957), str. 633-635.

7. Netuka, I.: In memoriam Prof. Vojtěch Jarník. Mathematica Bohemica. 123 (1998), str. 219-221.

8. Schwarz, Š.: Niekol'ko spomienok na akademika Vojtěch Jarníka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 35 (1990), str. 340-345.

9. Netuka, I.: Vzpomínka na profesora Vojtěcha Jarníka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 43 (1998), str. 171-173.

10. Nešetřil, J., Korte, B.: Práce Vojtěcha Jarníka v kombinatorické optimalizaci. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 44 (1999), str. 187-200.
 

Autor: Jaroslav Folta, Andrea Lukášová, Pavel Šišma