Miloš KösslerNarozen: 19. června 1884 v Praze
Zemřel:  8. února 1961 v Praze


Miloš Kössler maturoval v roce 1903 na pražském akademickém gymnáziu. Poté studoval matematiku, fyziku a astronomii v letech 1903-08 na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde byl především žákem Karla Petra. Tři roky nemohl získat učitelské místo, poté působil od roku 1910 jako suplent v Domažlicích a o rok později získal místo v Praze. Až v roce 1918 byl jmenován provizorním učitelem. Toto období vyplnil tvůrčí vědeckou prací. Již v této době se věnoval teorii analytických funkcí a teorii čísel. V roce 1918 získal doktorát filozofie. V roce 1920 se v Praze na univerzitě habilitoval, opustil místo na gymnáziu a vyučoval na přírodovědecké fakultě. V roce 1922 byl jmenován mimořádným a v roce 1927 řádným profesorem matematiky. Ve školním roce 1935-36 byl děkanem. V těžkém období druhé světové války byl předsedou Jednoty českých matematiků a fyziků. V roce 1953 byl jmenován členem korespondentem ČSAV. V roce 1956 získal titul doktora fyzikálně matematických věd. Na fakultě působil i po svém penzionování.

Vědecké práce Miloše Kösslera se zabývaly problémy vyšší analýzy a zejména jejím použitím v teorií čísel. V roce 1926 vydal učebnici Üvod do počtu diferenciálního.
 

Literatura:

1. Jarník, V.: Vědecká práce M. Kösslera. Časopis pro pěstování matematiky. 80 (1955), 106-117.

2. Kopřiva, J.: Prof. PhDr. Miloš Kössler zemřel. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 6 (1961), str. 226-230.

3. Nožička, F.: Vzpomínka na profesora Miloše Kösslera. Časopis pro pěstování matematiky. 87 (1962), 411-413.

4. Havlíček, K.: Prof. Dr. Miloš Kössler zemřel. Matematika ve škole. 11 (1960-61), str. 570-571.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma