Matěj Norbert Vaněček


Narozen: 30. ledna 1859 v Táboře
Zemřel: 15. září 1922 v Nemyšli u Tábora


Matěj Norbert Vaněček studoval na reálce v Táboře, kterou ukončil pro zdravotní potíže až ve věku 21 let. V roce 1880 se zapsal na Českou vysokou školu technickou v Praze, kde po tři léta studoval zejména matematiku a deskriptivní geometrii. Po ukončení studií se v roce 1883 stal suplentem na vyšším reálném gymnáziu v Havlíčkově Brodě. Rok nato získal místo asistenta u profesora G. Blažka na pražské technice a zde pracoval až do roku 1889. Během této doby složil zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie (1886) a přestože se jeho práce na vysoké škole technické, kde v roce 1888 suploval za profesora G. Blažka, vyvíjela slibně, odešel raději jako středoškolský učitel do praxe. Začal působit na reálkách v Hradci Králové, v Českých Budějovicích (1893) a v Táboře (1903). V roce 1904 byl povolán k suplování přednášek z matematiky na pražskou techniku a o dva roky později (1906) se zde habilitoval z vyšší matematiky. Odchodem profesora G. Blažka se v roce 1908 uvolnila profesura, na niž byl Matěj Norbert Vaněček hned navržen. Ještě téhož roku byl pak jmenován řádným profesorem. Na tomto místě působil až do své smrti.

V letech 1880-90 společně se svým bratrem Josefem Sylvestrem Vaněčkem připravil řadu prací týkajících se geometrické problematiky. Po svém příchodu na techniku se M. N. Vaněček věnoval především pedagogickým otázkám. V roce 1914 vydal práci K reformě studia středoškolského.

Seznam prací Matěje Norberta Vaněčka: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Folta, J.: Čtyřicet let od smrti bratří Vaněčků. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 8 (1963), str. 28-30.

2. Hruška V.: Posmrtná vzpomínka na Mat. Norb.Vaněčka. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 52 (1923), str. 313-319.

3. Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53).
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma