Gabriel Blažek


Narozen: 20. září 1842 v Borovnici u Chocně
Zemřel: 6. prosince 1910 v Praze


Gabriel Blažek studoval na gymnáziích v Mostě a Žatci, pak v Praze na Malé Straně. V letech 1860-63 na pražské univerzitě. Byl jedním ze zakladatelů Spolku pro volné přednášky z mathematiky a fyziky (1862). Ve školním roce 1863-64 pokračoval ve studiu na univerzitě ve Vídni, kde v roce 1864 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky pro vyšší gymnázia. V roce 1865 získal na vídeňské univerzitě doktorát filozofie a současně se habilitoval pro matematiku. Již v roce 1864 se stal asistentem na fyzikálním ústavu u profesora Ettingshausena.

V listopadu roku 1866 byl jmenován mimořádným profesorem matematiky s českou vyučovací řečí na utrakvistické polytechnice v Praze. Po odchodu F. J. Studničky v roce 1871 se stal profesorem řádným na české technice v Praze. Ve třech školních letech byl rektorem školy, několikrát děkanem. Zasloužil se zřízení studia pojistné techniky v roce 1904. V roce 1907 byl penzionován a stal se generálním ředitelem Hypotéční banky.

V roce 1870 byl Gabriel Blažek jmenován mimořádným členem Královské české společnosti nauk. V roce 1887 byl zvolen říšským poslancem za Staré Město.

Rozsáhlá vědecká práce Gabriela Blažka se týkala předvším národohospodářské aritmetiky, jeho práce věnované čisté matematice nacházíme ve zprávách vídeňské akademie, Zprávách královské české společnosti nauk a Časopise pro pěstování matematice a fyzice.
 

Literatura:

1. Bečvářová, M.: Z historie Jednoty (1862-1869). Dějiny matematiky, sv. 13. Prometheus. Praha 1999.

2. Ottův slovník naučný, IV.

3. Poggendorff, J. C.: Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften. IV.

4. Věstník KČSN, 1952.

5. Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53), č. 8.

5. Velflík, A. V.: Dějiny technického učení v Praze. Díl druhý. Praha 1909, str. 247-251.

6. Mandl, P., Lazosová, H.: Příspěvky k dějepisu české pojistné matematiky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 46 (2001), str. 65-69.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma