Josef Sylvestr Vaněček


Narozen: 7. března 1848 v Táboře
Zemřel: 13. srpna 1922 v Praze


Josef Sylvestr Vaněček po studiu na reálce v Táboře studoval tři roky architekturu na technice v Praze. V roce 1873 odešel vyučovat matematiku do chorvatského Osijeku. V roce 1875 se stal učitelem na reálce v Jičíně. V letech 1878-79 studoval matematiku ve Francii. Po svém návratu učil až do roku 1906 opět v Jičíně. Pak odešel do penze a až do své smrti žil v Praze. V roce 1884 se neúspěšně pokoušel o habilitaci z matematiky na univerzitě, v roce 1895 se neúspěšně ucházel o místo profesora deskriptivní geometrie na technice v Praze.

V letech 1880-90 společně se svým bratrem Matějem Norbertem Vaněčkem připravil řadu prací týkajících se geometrické problematiky. V roce 1882 vyšel v Pardubicích jeho příspěvek O dějinách geometrie.
 

Literatura:

Folta, J.: Čtyřicet let od smrti bratří Vaněčků. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 8 (1963), str. 28-30.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma