Helmuth Epheser


Narozen: 2. srpna 1917 v Hannoveru

Zemřel: 11. listopadu 2002 v Hannoveru

Helmut Epheser ve věku jednoho roku oslepl a později pět let navštěvoval školu pro slepé děti v Hannoveru, kde získal  základní vzdělání. V letech 1930-37 studoval na vyšší reálce v Hannoveru, kde 1. února 1937 maturoval s vyznamenáním. V dubnu roku 1937 se zapsal na technice v Hannoveru ke studiu matematiky a fyziky, které s vyznamenáním ukončil 19. ledna 1940. Do konce března roku 1941 byl zaměstnán v institutu pro vysokofrekvenční techniku a elektroakustiku. 1. dubna 1941 přichází jako vědecký asistent matematiky na německou techniku do Brna. Doprovázela ho jeho sestra, která mu vedla domácnost.

V roce 1943 získal Epheser v Brně doktorát přírodních věd za práci Über einige Verallgemeinerungen des  Schwarz-Christoffel'schen Integralansatzes. Práce měla 63 stran a vydána nebyla. Obhájil ji na výbornou u profesorů Koppenfelse a Weyricha dne 13. prosince 1943. Zdá se, že Epheser v Brně působil až do roku 1945.

V roce 1951 předložil na technice v Hannoveru habilitační spis Existenz- und Eindeutigkeitsfragen bei nichtlinearen Randwertaufgaben a v následujících letech působil jako docent. V letech 1959-71 byl Epheser mimořádným a v letech 1971-85 řádným profesorem aplikované analýzy. V roce 1985 byl penzionován a žil v rodném  Hannoveru.
 

Literatura:

1. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor: Pavel Šišma