František Wolf


Narozen: 30. listopadu 1904 v Prostějově
Zemřel: 12. srpna 1989 v Berkeley


František Wolf je rodákem z Prostějova, vystudoval zde reálku a pak studoval na Karlově univerzitě v Praze. Poté přešel na Masarykovu univerzitu do Brna, kde se stal žákem právě nastupujícího profesora Eduarda Čecha a byl i jeho prvním doktorandem. Po vykonání státních zkoušek, v roce 1928, působil na středních školách. Ve školním roce 1936/37 studoval v Cambridgi a o rok později (1938) se habilitoval na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity u profesora Vojtěcha Jarníka. Záhy po habilitaci opět odjíždí na studia do ciziny, do Švédska a posléze (v roce 1941) do Ameriky, kde se stává profesorem na kalifornské univerzitě v Berkeley. Penzionován byl v roce 1972.

Odborné práce Františka Wolfa spadají do matematické anylýzy. Jeho první práce pojednávají o konvergenci obecných trigonometrických řad. Od roku 1952 se věnoval problémům funkcionální analýzy a teorie perturbací a od roku 1959 se specializoval na teorii singulárních hraničních problémů v parciálních diferenciálních rovnicích. V roce 1951 stál u vzniku časopisu Pacific Journal of Mathematics.
 

Literatura:

Glivický J.: K šedesátinám prof. Františka Wolfa. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 11 (1966), str. 181.
 

Autor: Pavel Šišma