Eduard Janisch


Narozen: 12. září 1868 ve Vídni

Zemřel: 11. srpna 1915 ve VídniEduard Janisch po absolvování městské reálky ve Vídni studoval v letech 1887-89 na vídeňské technice a v letech 1889-92 na univerzitě. V období 1893-96 byl asistentem deskriptivní geometrie u prof. G. Peschky na technice.V roce 1895 složil zkoušku učitelské způsobilosti pro matematiku a deskriptivní geometrii. Současně suploval na jedné z vídenských reálek. V letech 1896-97 pokračoval ve studiu na univerzitách v Berlíně a ve Štrasburku. V říjnu roku 1896 byl jmenován skutečným učitelem na reálce v Bielitz (?) a v roce 1899 v Brně. V roce 1901 byl jmenován mimořádným a v roce 1904 řádným profesorem deskriptivní geometrie na německé technice v Praze. Na této škole působil až do své smrti.
 

Literatura:

1. Stark, F.; Gintl, W.; Grünwald, A.: Die k. k. Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-1906. Prag 1906, str. 384.

2. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma