Alois Strnad
Narozen: 1. října 1852 v Praze
Zemřel: 26. května 1911 v Kutné Hoře


Alois Strnad absolvoval v roce 1870 českou reálku v Praze a v roce 1873 ukončil studium na české polytechnice v Praze, kde studoval pozemní a vodní stavitelství. V roce 1873 byl na této škole jmenován asistentem deskriptivní geometrie u profesora F. Tilšera. V roce 1876 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti pro výuku na reálkách a ve stejném roce odešel na reálku do Hradce Králové, kde působil 15 let. Dalších 5 let vyučoval na reálce v Ječné ulici v Praze. V roce 1896 byl jmenován ředitelem reálky v Kutné Hoře. Zde působil až do své smrti. Alois Strnad se marně po Tilšerově penzionování ucházel o místo profesora deskriptivní geometrie na pražské technice. V době jeho působení na místě ředitele reálky v Kutné Hoře mu bylo nabízeno místo profesora deskriptivní geometrie na brněnské technice, které však již odmítl. V roce 1908 obdržel titul vládního rady.

Vědecké práce Aloise Strnada se týkaly projektivní geometrie. Společně s F. Hromádkem byl autorem Sbírky úloh z algebry, typu učebnice, která do té doby v české literatuře chyběla. Dále je autorem učebnic Geometrie pro vyšší školy reálné (1893, 1898, 1902) a Geometrie pro vyšší gymnázia (1893-95, 1904-08). Alois Strnad byl autorem velkého počtu článků a referátů v mnoha časopisech. Přispěl rovněž k Ottově slovníku naučnému. V Časopise pro pěstování mathematiky a fysiky uveřejnil více jak 300 úloh určených žákům středních škol.

Literatura:

1. Alois Strnad. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. XLI (1912), str. 553-557.

2. Sedláček, J.: O životě a díle Aloise Strnada. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 6 (1961), str. 175-176.

3. Internetovské stránky Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře,  http://www.gymkh.cz/old/CZ/historie/strnad.htm
 

Autor: Jaroslav Folta, Lukáš Pařez, Pavel Šišma