Vlastimil Pták


Narozen:  8. listopadu 1925 v Praze

Zemřel: 5. května 1999Vlastimil Pták od roku 1945 studoval matematiku a fyziku na pražské univerzitě a současně byl asistentem na technice. V roce 1949 své studium ukončil. Po získání titulu RNDr. se stal aspirantem u profesora M. Katětova. Od roku 1952 působil v pozdějším Matematickém ústavu ČSAV. V roce 1955 získal titul kandidáta věd a již v roce 1963 titul doktora věd. V roce 1965 byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě. Mnoho let vedl seminář věnovaný funkcionální analýze a na matematicko-fyzikální fakultě konal četné přednášky věnované speciálním otázkám tohoto oboru.

Vědecký zájem Vlastimila Ptáka zahrnoval topologické vektorové prostory, reálnou analýzu, teorii Banachových algeber, teorii operátorů, kombinatoriku, lineární algebru a numerickou analýzu. Je autorem 169 vědeckých prací a dvou monografií.

Literatura:

1. Vavřín, Z.: Miroslav Fiedler and Vlastimil Pták. Life and Work. Linear Algebra Appl. 223-224 (1995), str. 3-29.

2. Vrbová, P.: Sixty years of Professor Vlastimil Pták. Czechoslovak Math. J. 35 (110) (1985), str. 662-669.

3. Vavřín, Z.: Seventy years of Professor Vlastimil Pták. Mathematica Bohemica. 121 (1996), str. 315-327.

4. Fiedler, M., Müller, V.: Professor Vlastimil Pták died. Mathematica Bohemica. 125 (2000), str. 371-373.

Autor: Pavel Šišma