Miroslav Katětov


Narozen: 17. března 1918 v Čembaru v Rusku

Zemřel: 15. prosince 1995


Miroslav Katětov se narodil jako syn českého legionáře a ruské matky. Od roku 1923 žil v Československu. V letech 1927-35 studoval na střední škole a poté zahájil studium na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Druhá světová válka jeho studium přerušila, a proto mohl studium ukončit až v roce 1945. Od toho roku byl zaměstnán na přírodovědecké a později matematicko-fyzikální fakultě. V roce 1948 se habilitoval a v roce 1953 byl jmenován profesorem. Ve školním roce 1952-53 byl zvolen prvním děkanem matematicko-fyzikální fakulty a v letech 1953-57 byl rektorem Karlovy univerzity.

Od roku 1961 působil na matematickém ústavu ČSAV. V roce 1962 byl jmenován akademikem (korespondenčním členem byl již od roku 1953). V letech 1960-70 stál v čele matematického ústavu Karlovy univerzity. V roce 1953 mu byla udělena státní cena za práci týkající se dimenze metrických prostorů. V letech 1945-70 byl členem KSČ, poté mu bylo členství zrušeno. Po roce 1989 se účastnil transformace ČSAV.

Miroslav Katětov byl velmi dobrý šachista, který v mládí (1946-51) reprezentoval Československo. Jeho odborná matematická práce je věnována především obecné topologii, funkcionální analýze a obecné teorii entropie. Jeho vědecké dílo je podrobně zpracováno v [2], kde čtenář nalezne i kompletní seznam Katětovových prací..
 
 

Literatura:

1. Čech, E.: Laureát státní ceny Miroslav Katětov. Časopis pro pěstování matematiky. 78 (1953), str. 277-281.

2. Balcar, B.; Simon, P.: Miroslav Katětov 1918-1995. Mathematica Bohemica. 122 (1997), str. 97-111.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma