Václav Karel Řehořovský


Narozen: 1. listopadu 1849 v Berouně
Zemřel: 12. prosince 1911 v Praze


Václav Karel Řehořovský absolvoval reálku v Plzni a poté studoval v letech 1867-72 na technice v Praze. V následujících letech působil v inženýrské praxi, ale pak se vrátil zpět na akademickou půdu. V roce 1875 se stal asistentem matematiky na české technice v Praze u Eduarda Weyra a toto místo zastával do roku 1881. V této době navštěvoval přednášky na univerzitě a v roce 1878 vykonal zkoušky učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie pro reálky. Ve školním roce 1878-79 vykonal zkušební rok na české reálce v Praze II a pak do roku 1900 učil na pražské průmyslové škole. V roce 1900 se stal profesorem obecné mechaniky a hydromechaniky na nově zřízené české technice v Brně. Na tomto místě působil až do své smrti. Již v roce 1901-02 byl rektorem této školy. V roce 1907 byl jmenován členem zemské školské rady pro markrabství moravské a v roce 1908 ho císař jmenoval dvorním radou. V letech 1901-03 a po roce 1906 byl předsedou mat.-přír. třídy českého vědeckého odboru při zemském muzeu v Brně.

Od roku 1880 pracoval ve výboru Jednoty, která ho později jmenovala čestným členem. V letech 1889-1900 zastával úřad vládního komisaře pro pokračovací průmyslové školy. V letech 1889-92 byl členem městského zastupitelstva v Praze.

Z Řehořovského větších děl uveďme: Základové vyšší algebry (1883), Sbírka tabulek a vzorců (1889), Technický průvodce pro inženýra a stavitele (3 sv., 1896-1901), Počtářství živnostenské (1887, 7. vydání 1906), Nauka o těžišti (1906), O stupni vývoje základných věd technických před založením technik koncem XVIII. století (1907). Z pověření ministerstva kultu a vyučování přeložil do češtiny Močnikovy učebnice matematiky pro obecné školy a později i další rakouské učebnice pro tento typ škol.
 

Literatura:

1. Matematika ve škole. 3 (1952-53), č. 9.

2. Sobotka, J.: Václav Karel Řehořovský. Časopis pro pěstování matematiky. 42, (1913), str. 129-145.

3. Košťál, R.: Vznik a vývoj pobočky JČMF v Brně. Jednota československých matematiků a fyziků. Praha. 1968.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma