Franz MočnikNarozen: 1. října 1814 Cerkno (Kirchheim)
Zemřel: 30. listopadu 1892 Graz


Franz Močnik studoval na gymnáziu a lyceu v Lublani (1824-32), poté teologii v Gorici. V roce 1836 byl vysvědcen na kněze. Následujích deset let se v Grazu věnoval studiu matematiky, které završil v roce 1840 získáním titulu doktora filozofie. V roce 1846 byl jmenován profesorem elementární matematiky na technické akademii ve Lvově. Ve Lvově zůstal tři roky a pak od roku 1849 přešel na univerzitu do Olomouce, kde byl ustanoven profesorem matematiky. V roce 1850 byl jmenován školním radou a inspektorem škol reálných a obecných ve Slovinsku.

Franz Močnik je autorem velkého množství matematických učebnic, které byly přeloženy do mnoha jazyků a sloužily ve všech zemích monarchie. Učebnice vynikaly velkou srozumitelností i logickým uspořádáním. Jmenujme alespoň tyto Močnikovy práce: Theorie der numerischen Gleichungen (1839), Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien, Geometrische Anschauungslehre für Untergymnasien, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra für die Obergymnasien, Methodik des Kopfrechnens, Methodik des Zifferrechnens, Uebungsbuch beim Rechnungsunterrichte, Anleitung zum Rechnen für die I. und II. Klasse der Unter-Realschulen, Angewandte Arithmetik für die Unter-Realschulen, Lehrbuch der Geometrie für die Unterrealschulen.
 

Literatura:

1. Ottův slovník naučný.

2. http://www.pef.uni-lj.si/markor/mocnik.htm
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma