Stanislav Petíra


Narozen: 10. listopadu 1872 v Mískolesích

Zemřel:  ?Stanislav Petíra studoval do roku 1897 matematiku a fyziku na filozofické fakultě v Praze a v té době již působil jako suplent na malostranském gymnáziu. O rok později byl jmenován skutečným učitelem na gymnáziu v Benešově u Prahy, kde vyučoval do roku 1901. Dvacet let pak byl učitelem na průmyslové škole na Smíchově. Od roku 1920 pracoval ve Státním ústavu pro učební pomůcky, kde byl v roce 1922 jmenován ředitelem. Od roku 1925 byl inspektorem živnostenských pokračovacích škol a v této funkci byl v roce 1927 jmenován vrchním školním radou.

Dlouhá léta pracoval ve výboru Jednoty českých matematiků a fyziků. Společně s F. Nachtikalem napsal učebnici fyziky pro obchodní akademie a ústavy příbuzné. S F. Marešem a F. Nachtikalem napsali rovněž učebnici fyziky pro dívčí lycea. Podílel se v letech 1901-1914 i na vydávávní Pokroků fyziky.
 

Literatura:

Novák, V.: Vzpomínky a paměti. Brno 1939.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma