František Nachtikal


Narozen: 1. prosince 1874 v Kralovicích u Plzně
Zemřel: 12. dubna 1939 v Praze


Středoškolské vzdělání získal František Nachtikal na reálném gymnáziu v Klatovech, kde studoval v letech 1885-93. Po maturitě v roce 1893 nastoupil na Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Současně navštěvoval i přednášky na české technice a na filozofické fakultě německé univerzity. V prosinci roku 1897 ukončil vysokoškolská studia a složil zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky, čímž si otevřel cestu k profesi středoškolského učitele. Rok nato byl po předložení disertační práce s názvem Teorie zjevů piezoelektrických a pyroelektrických, promován doktorem filozofie. Ve studiích pokračoval v zahraničí, a to hned v následujícím školním roce (1898-99), kdy v zimním semetru své znalosti zdokonaloval na univerzitě v Göttingen a v letním semetru na Sorbonně v Paříži.

Po návratu z ciziny nastoupil dráhu středoškolského učitele. Začal jako suplent na reálce v Praze na Malé Straně, odkud přešel na reálku v Ječné ulici. Z Prahy se přestěhoval v roce 1900 do Brna, kde po dva roky učil na reálce, potom byl převeden na vyšší státní průmyslovou školu, na níž působil do roku 1921.

V Brně se v roce 1920 František Nachtikal habilitoval pro teoretickou fyziku na České vysoké škole technické a od 1. října suploval stolici technické fyziky na chemickém odboru. A v březnu roku 1921 byl jmenován řádným profesorem fyziky. Jeho působení na brněnské technice však nemělo dlouhého trvání. V roce 1926 byl povolán do Prahy, kde zakotvil ve II. fyzikálním ústavu na Českém vysokém učení technickém.

František Nachtikal je autorem několika učebnic fyziky pro různé typy středních škol. Práce z matematiky publikoval zejména na začátku svého tvůrčího období, potom pracoval především ve fyzice - jeho hlavním oborem byla akustika a pružnost. Během svého působení na vysoké škole vydal pro své studenty několik vysokoškolských učebnic, například Fyzika teoretická.
 

Literatura:

1. Košťál, R.: Vznik a vývoj pobočky JČMF v Brně. Jednota československých matematiků a fyziků. Praha. 1968.

2. Valouch, M. A.: K šedesátce prof. dr. Fr. Nachtikala. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 64 (1934), str. D1-D4.

3. Dr. František Nachtikal. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 68 (1939), str. D174.

4. Košťál, R.: Nezapomenutelný vědec a učitel. Lidové noviny. 1. 12. 1944.

5. Krejčí, R., Štrunc, M., Krška, K.: Portréty významných fyziků a meteorologů, kteří působili na VUT v Brně. Dějiny věd a techniky. 31 (1998), str. 162-163.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma