Martin Bacháček z Nouměřic


Narozen: 1539 v Nouměřicích
Zemřel:  16.-17. února 1612


Martin Bacháček studoval nejprve na pražské univerzitě a poté na univerzitách v Lipsku a Vittenbergu. Tam studoval především matematiku a astronomii. V roce 1570 se vrátil do Čech a působil na mimopražských školách. V roce 1582 se stal profesorem na filozofické fakultě v Praze, kde vyučoval matematiku, astronomii a klasické jazyky. Na pražské univerzitě působil v mnoha funkcích až do své smrti. Významným způsobem se zasloužil o české školství v Čechách i na Moravě. V roce 1605 u něj bydlel Johannes Kepler, se kterým konal pozorování.

Třebaže byl svými vrstevníky ceněn jako znamenitý matematik a astronom, během svého života nevydal kromě několika kalendářů a prognostik žádné významnější spisy.
 

Literatura:

1 Ottův slovník naučný

2. Vetter, Q.: Šest století matematického a astronomického učení na univerzitě Karlově v Praze. Věstník KSČN, 1952.

Autor: Pavel Šišma