Johannes Kepler


Narozen: 27. prosince 1571 Weil der Stadt

Zemřel: 15. listopadu 1630 v Regensburgu
Kepler studoval na univerzitě v Tübingen, kde byl jeho učitelem astronomie M. Maestlin (1550-1631). Studium ukončil v roce 1593. V letech 1594-1600 vyučoval na střední škole ve Štýrském Hradci. V roce 1600 přichází Kepler do Prahy. Stává se asistentem Tychona Brahe a po jeho smrti císařským matematikem. Na Braheho podnět propočítal dráhu Marsu a po dlouhých výpočtech objevil v Praze první dva ze svých slavných zákonů. Tyto výsledky publikoval v roce 1609 v práci Astronomia Nova. V roce 1612 odešel Kepler do Lince a později v roce 1626 do Ulmu.

Kepler se ve svých pracech zabýval astronomií, matematikou, mechanikou a krystalografií. V roce 1615 vyšla jeho práce Nova Stereometria Doliorum Vinariorum, ve které počítal objemy těles, které vznikly rotací kuželoseček kolem osy ležící v jejich rovině. Přitom použil infinitezimálních metod a toto dílo znamenalo významný krok ke vzniku moderních integračních metod. V práci Harmonices Mundi (1619) systematicky studoval mimo jiné problematiku konvexních a hvězdicovitých mnohoúhelníků a publikoval svůj třetí zákon.
 

Literatura: Bogoljubov, A. N.: Matematiki mechaniki. Kyjev 1983.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma