Ladislav Červenka


Narozen: 26. února 1874 v Pardubicích
Zemřel: 24. dubna 1947 v Pardubicích


    Ladislav Červenka absolvoval reálku v Pardubicích a poté studoval na technice a na univerzitě v Praze. Ve svých dvaadvaceti letech dosáhl aprobace pro matematiku a deskriptivní geometrii. Ještě před ukončením studia se stal asistentem na reálném gymnáziu v Praze 2. Ve školním roce 1895-96 byl asistentem matematiky na pražské technice u profesora G. Blažka. Poté působil na středních školách v Praze, Kutné Hoře a opět v Praze, kde od roku 1905 působil na nově zřízené reálce v Holešovicích. Během první světové války se zúčastnil bojů na jižní frontě a po jejím skončení byl jmenován zemským školním inspektorem. Tuto funkci zastával v letech 1919 až 1935. Za zásluhy o vybudování francouzského reálného gymnázia v Praze byl francouzskou vládou jmenován rytířem Čestné legie.

    Ladislav Červenka byl autorem učebnic aritmetiky pro nižší třídy středních škol, které vyšly v několika vydáních a byly používány i na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině. Byl jednu dobu redaktorem přílohy pro žáky středních škol v Časopise pro pěstování matematiky. Aktivně pracoval v Jednotě.
 

Literatura:

1) Vetter, Q.: Vládní rada Ladislav Červenka šedesátníkem. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. 63 (1934), str. D33-D41.

2) Ingriš, V.: Za vládním radou Ladislavem Červenkou. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. 72 (1947), str. D17-D21.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma