Wilhelm Weiss


Narozen: 3. února 1859 v Řidce u Prahy

Zemřel: 18. června 1904 v PrazeWilhelm Weiss po absolvování reálky v Praze v roce 1880 studoval v letech 1881-84 na německé technice a německé univerzitě v Praze. Ve školním roce 1884-85 navštěvoval přednášky F. Kleina v Lipsku a v roce 1885-86 P. Gordana a M. Nöthera v Erlangen, kde získal v roce 1887 doktorát. V témže roce se stává asistentem na německé technice v Praze. V roce 1894 se na této škole habilitoval. Ve školním roce 1896-97 suploval přednášky matematiky. V roce 1897 byl jmenován mimořádným a v roce 1900 řádným profesorem. V roce 1901 se habilitoval na pražské německé univerzitě pro matematiku a analytickou mechaniku.
 

Literatura:

1. Stark, F.; Gintl, W.; Grünwald, A.: Die k. k. Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-1906. Prag 1906, str. 356-357.

2. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma