Wilhelm Adalbert Paul Maria Schmid


Narozen: 21. prosince 1888 v Prostějově
Zemřel: 31. května 1963 ve FreiberguWilhelm Schmid maturoval 2. července 1906 na německé zemské vyšší reálce v Prostějově. Studoval pak v letech 1905-10 matematiku a deskriptivní geometrii na technikách v Brně a ve Vídni, kde navštěvoval rovněž přednášky na univerzitě. 1. října 1910 se stal Schmid asistentem geometrie na německé technice v Brně. Na tomto místě pak působil s výjimkou roku 1912/13, kdy byl jednoročním vojenským dobrovolníkem, a let 1914-21, kdy byl na frontě a v ruském zajetí, až do poloviny 30. let. 7. června 1912 složil ve Vídní zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie a 10. června 1914 vykonal 1. státní zkoušku na stavebním odboru brněnské techniky.

1. srpna 1914 byl povolán do armády. Během války se dostal na východní frontu a padl zde do ruského zajetí. Do Brna se ze Sibiře vrátil až 8. května 1921. 1. února 1924 byl promován doktorem technických věd, když obhájil disertační práci Zur Systematik der Dreistabgetriebe. V roce 1928 podal Schmid habilitační žádost, která byla ale neúspěšná. Trvalo dalších pět let, než podal v roce 1934 novou žádost, která byla projednávána dlouhé čtyři roky a až v prosinci roku 1938 byl jmenován soukromým docentem deskriptivní geometrie. V té době přešel na místo asistenta matematiky.

K 1. lednu 1940 byl pověřen suplováním uvolněné stolice matematiky. Ucházel se pak o místo profesora, ale v konkurzu se umístil až na třetím místě. 1. září 1940 byl Schmid jmenován řádným profesorem matematiky na technice v Drážďanech. 6. června 1945 byl pověřen vedením stolice geometrie a jmenován ředitelem matematického semináře. Na podzim téhož roku však musel jako člen NSDAP své místo opustit. Pokus o jeho rehabilitaci v roce 1946 neuspěl. 1. prosince 1950 se stal Schmid nástupcem profesora Gerharda Grüsse na báňské akademii ve Freibergu, kde se výrazným způsobem zasloužil o reformu vyučování matematických předmětů. V roce 1953 odmítl možnost návratu na techniku do Drážďan a ve Freibergu učil až do jmenování svého nástupce v březnu 1958.

Seznam prací Wilhelma Schmida: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma