Wilhelm Johann Eugen Blaschke


Narozen: 13. září 1885 ve Štýrském Hradci 
Zemřel: 17. března 1962 v HamburkuWilhelm Blaschke byl synem profesora matematiky a deskriptivní geometrie na reálce v Grazu. Studoval v letech 1903-10 na technice ve Štýrském Hradci a na univerzitách ve Vídni, Bonnu, Pise a Göttingen. V roce 1908 získal doktorát na vídeňské univerzitě. V roce 1910 se na univerzitě v Bonnu habilitoval. V letech 1911-13 byl soukromým docentem na univerzitě v Greifswaldu. V roce 1913 byl jmenován mimořádným profesorem na německé technice v Praze, kde působil do roku 1915. V letech 1915-17 byl profesorem na univerzitě v Lipsku. V roce 1917 byl jmenován řádným profesorem na univerzitě v Königsberku. Po krátkém působení na univerzitě v Tübingen přechází na univerzitu do Hamburku, kde vyučoval v letech 1919-53. Ve školním roce 1927-28 byl rektorem.

Blaschke pracoval zejména v oblasti diferenciální a integrální geometrie. V letech 1921-29 vyšlo jeho třísvazkové dílo Vorlesungen über Differentialgeometrie. Ve 30. letech začal rozvíjet tzv. topologickou diferenciální geometrii. Kromě prací z diferenciální geometrie publikoval články v oblasti variačního počtu, teorie funkcí komplexní proměnné, projektivní geometrie, funkcionální analýzy a historie matematiky. V oblasti mechaniky se zabýval otázkami rovinné kinematiky.
 

Literatura:

1. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.

2. http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Blaschke.html

3.Burau, W.: Wilhelm Blaschkes Leben und Werk. Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft in Hamburg.
          9 (1963), str. 24-40.

4. Reichardt, H.: Wilhelm Blaschke. Jahresberichte der Deutschen Mathematiker Vereinigung. 69 (1) (1966),
          str. 1-8.

5. Strubecker, K.: Wilhelm Blaschkes mathematisches Werk. Jahresberichte der Deutschen Mathematiker
          Vereinigung. 88 (3) (1986), str. 146-157.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma