Walter Fröhlich


Narozen: 2. prosince 1902 v Liběchově
Zemřel: 29. listopadu 1942 v Lodži


Studium státního reálného gymnázia v Litoměřicích zakončil maturitou v roce 1920 a poté začal studovat na Německé technice v Praze. Po dvou letech přešel na Německou univerzitu, kde v roce 1924 složil zkoušku učitelské způsobilosti z tělocviku, matematiky a deskriptivní geometrie. V roce 1926 obhájil disertační práci Zur Bewegung flächentreu-affin veränderlicher ebener Systeme u G. A. Picka a L. Berwalda, tím získal doktorát z přírodních věd na německé univerzitě v Praze. K 1. únoru 1927 nastoupil jako zatímní profesor na Německé státní reálné gymnasium v Praze III., na Zborovské ulici, v roce 1930 byl jmenován profesorem řádným. Počínaje školním rokem 1929/30 vedl na Německé technice jak placený docent tříhodinovou přednášku "Ausgewählte Kapitel aus der descriptiven Geometrie" pro kandidáty učitelství na reálkách, od letního semestru 1937 zastupoval nemocného profesora Macka v podobném kursu na Německé univerzitě v Praze.

Vědecky se zabýval zpočátku afinní diferenciální geometrií, později pod vlivem K. Macka napsal dvě práce z deskriptivní geometrie, od počátku 30. let se ale jeho zájem obrátil k teorii uzlů, ze které se také chtěl na Německé univerzitě v Praze habilitovat. Habilitační komise jeho spis doporučila ke schválení, profesorský sbor fakulty jej však na jaře roku 1938 bez udání důvodu zamítl. Walter Fröhlich je autorem celkem 10 prací.

Po Mnichovu mu kvůli jeho židovskému původu (podle nacistických Norimberských zákonů byl míšenec 1. stupně: jeho otec a dva jeho prarodiče byli židé, on sám byl po narození pokřtěn) byla nejprve zakázána výuka na univerzitě a technice, v únoru byl pak penzionován ze své profesury na gymnáziu. Proto se pokusil s pomocí londýnské Society for the Protection of Science and Learning emigrovat. Bylo mu uděleno stipendium i víza, ovšem kvůli vypuknutí války 1. září 1939 nestihl vycestovat. Také všechny další pokusy o vycestování přes neutrální země (Švýcarsko, Nizozemí nebo USA) byly nakonec neúspěšné, a tak se Walter Fröhlich stal obětí holocaustu:  21. října 1941 byl i s manželkou deportován do ghetta v Lodži, kde po více než roce strádání zahynul.


Literatura:

1. Birk, A.: Die Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-1931. Prag, 1931, s.136.

2. Pinl, M.; Furtmüller, L.: Mathematicians under Hitler., Leo Baeck Institute Yearbook,18 (1973), s. 163.

3. Pinl, M.; Dick, A.: Kollegen in einer dunklen Zeit. Schluß, Jahresbericht der DMV, 75 (1974), s.171–172. 

4. Sturm, H. (ed.): Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Bd. 1: A–H (München, 1979), s. 396.

5. Siegmund-Schultze, R.: German-speaking migration of mathematicians to and from Czechoslovakia, caused by National Socialism in Germany, Dějiny věd a techniky, 45 (2012), s. 141-166

6. Kotůlek J.; Nossum R.: Jewish mathematicians facing the Nazi threat: the case of Walter Fröhlich, Judaica Bohemiae, 48 (2013) (2), s. 69–97.

Autor: Jan Kotůlek