Valentin Teirich


Narozen: 14. února 1810 v Praze
Zemřel: 1. června 1886 ve Vídni


Valentin Teirich se narodil v roce 1810 v Praze, kde s vynikajícími výsledky v roce 1825 absolvoval gymnázium. Na pražské univerzitě v roce 1827 dokončil svá filozofická a v roce 1831 teologická studia. V následujících letech pracoval jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Od roku 1832 v domě hraběte Philippa Stadiona. V letech 1834-36 byl vychovatelem hraběte Ludwiga Türheima a od roku 1836 převzal výchovu hraběte Náka. V roce 1841 byl Teirich promován doktorem filozofie na univerzitě ve Vídni. 16. listopadu 1841 obdržel oprávnění k soukromému vyučování filozofických předmětů, které pak vyučoval bez přerušení až do doby, kdy začal působit na veřejných školách.

V letech 1842-43 navštěvoval Teirich na vídeňské univerzitě kurz vyšší matematiky a vykonal z tohoto předmětu příslušné zkoušky. Snažil se pak získat místo učitele matematiky a zúčastnil se proto několika konkurzů. V roce 1843 usiloval o místo učitele elementární matematiky na pražské stavovské reálce, které ale získal dosavadní suplent Josef John. V roce 1845 se Teirich zúčastnil konkurzu na stolici vyšší matematiky a praktické geometrie na Joanneu v Grazu. Profesorem však byl jmenován Friedrich Hartner.

Po těchto neúspěšných pokusech získat místo učitele matematiky působil Teirich od 2. prosince 1846 jako praktikant na úřadu pro cenzuru knih. Po reorganizaci prvních tříd piaristického gymnázia v Josefově ve Vídni na konci 40. let byl Valentin Teirich na této škole jmenován suplujícím učitelem elementární matematiky. Toto místo zastával až do svého jmenování na technickém učilišti v Brně v roce 1850.

V období těsně po vykonání konkurzních zkoušek na místo profesora v Brně podal Teirich 8. listopadu 1849 na vídeňské univerzitě žádost o habilitaci pro obor Teorie vyšších rovnic. Po vykonání habilitační přednášky a předepsaného kolokvia se stal prvním soukromým docentem matematiky v historii vídeňské univerzity. Teirich ohlásil na letní semestr školního roku 1849/50 přednášky z teorie rovnic, ale zda je před svým odchodem do Brna zahájil, nevíme.

27. března 1850 jmenoval císař Valentina Teiricha profesorem elementární a vyšší matematiky s ročním platem 1000 zl. na brněnském technickém učilišti. V roce 1852 se pokusil získat místo profesora elementární matematiky na vídeňské polytechnice, které však získal Josef Kolbe.

Císařským nařízením ze dne 1. února 1854 byl Valentin Teirich zbaven svých služebních povinností v Brně a jmenován ředitelem nově zřízené nižší reálky v Gumpendorfu na tehdejším předměstí Vídně. Ředitelem této školy byl jen krátkou dobu a poté působil 25 let jako ředitel (rovněž první) vídeňské obecní vyšší reálky. Do penze odešel v roce 1880. Zemřel ve Vídni a je pohřben na hřbitově ve vídeňské městské části Hietzingu po boku svého nejmladšího syna Valentina, architekta a profesora umělecko-průmyslového muzea ve Vídni.

Teirich napsal několik středoškolských učebnic a ve výročních zprávách reálky ve IV. vídeňském obvodu publikoval několik statí, které se většinou zabývají otázkami středoškolské výuky.

Seznam prací Valentin Teirich: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně. 9 (1999), č. 1, str. 20 - 21.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor:  Pavel Šišma