Václav HlavatýNarozen: 27. ledna 1894 v Lounech
Zemřel: 11. ledna 1969 v Bloomingtonu v USAVáclav Hlavatý studoval po ukončení reálky v Lounech od roku 1913 na Filozofické fakultě UK v Praze a na České vysoké škole technické v Praze. Po návratu z fronty svá studia v roce 1919 ukončil. Poté působil jako středoškolský profesor matematiky a deskriptivní geometrie v Praze a v Lounech. V roce 1921 získal doktorát filozofie. Ve školním roce 1923-24 studoval půl roku v Nizozemsku a v letech 1927-29 v Itálii, Francii a Anglii. V roce 1925 se habilitoval na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 1931 byl jmenován mimořádným a v roce 1936 řádným profesorem geometrie. Ve školním roce 1937-38 byl hostujícím profesorem na univerzitě v Princetonu a členem tamnějšího Institutu pro pokročilá studia. V době okupace se plně věnoval vědecké práci a psaní učebnic, které vyšly po válce.V roce 1948 odjel na přednáškový pobyt v USA a zůstal v exilu. Pracoval v matematickém institutu na univerzitě v Bloomingtonu. V roce 1952 zde získal trvalé místo a od roku 1964 působil jako emeritní profesor. Byl spoluzakladatelem a v letech 1958-62 prezidentem Československé společnosti pro vědy a umění v USA.

Václav Hlavatý napsal více jak 150 vědeckých prací z diferenciální a algebraické geometrie a z obecné teorie relativity. Je autorem řady učebnic a monografií. Hlavatého geometrické práce podávají matematický aparát pro fyzikální problematiku Einsteinových výsledků v jednotné teorii pole. Z významnějších publikací jmenujme Úvod do neuklidovské geometrie (1926, 1949), Diferenciální geometrie křivek a ploch a tenzorový počet (1937), Diferenciální přímková geometrie (1940), Projektivní geometrie. Stěžejním dílem z období emigrace je monografie Geometry of Einstein's Unified Field Theory (1958).
 

Literatura:

1. Nožička, F.: Profesor Václav Hlavatý, český matematik světového jména. Časopis pro pěstování matematiky 94 (1969), str. 374-380.

2. Kowalski, O.: Věnováno Václavu Hlavatému. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 38 (1993), str. 65-81.

3. Městková, L.: Za profesorem dr. Václavem Hlavatým. Matematika ve škole. 19 (1969), str. 447.

4. Tesařík, B.: Sto let od narození Václava Hlavatého. Matematika, fyzika, informatika. 3 (1993-94), str. 219-220.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma