Rudolf Schnedar


Narozen: 1828 v Brně
Zemřel:  1862 v Brně


Rudolf Schnedar studoval na technice v Grazu a v roce 1850 byl na této škole asistentem vyšší matematiky a praktické geometrie. V letech 1853-60 byl profesorem deskriptivní geometrie a strojnictví na reálce v Brně, poté byl ředitelem reálky v Lublani. Je autorem učebnice Grundzüge der darstellenden Geometrie nebst ihrer Anwendung ...., která vyšla v Brně v roce 1856.

Literatura: Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.

Autor: Pavel Šišma