Rudolf Kreutzinger


Narozen: 5. ledna 1886 v Brně
Zemřel: 31. října 1959 v BrněRudolf Kreutzinger v letech 1896-1903 navštěvoval první německou reálku v Brně, kde 13. července 1903 maturoval, mimo jiné i z českého jazyka. V letech 1903-05 studoval zejména matematiku a deskriptivní geometrii na německé technice v Brně. Poté pokračoval ve studiu těchto předmětů v letech 1905-08 na technice a na univerzitě ve Vídni, kde se připravoval na dráhu středoškolského učitele. Od října 1908 až června 1911 byl pomocným a poté až do svého jmenování profesorem v roce 1935 řádným asistentem deskriptivní geometrie na německé technice v Brně. V květnu roku 1911 vykonal ve Vídni zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie.

Od srpna roku 1914 byl Kreutzinger vojenským dobrovolníkem nejprve Brně, a od ledna 1915 na frontě. Sloužil v Tyrolsku a poté se zúčastnil jako poručík pěchoty bojů na ruské frontě, kde padl v červenci roku 1916 do ruského zajetí, ve kterém byl do konce roku 1919. Na počátku roku 1920 se stal příslušníkem československých legií a s nimi se na podzim roku 1920 vrátil zpět do Brna.

V letech 1924-26 navštěvoval matematické přednášky na německé univerzitě v Praze a v letech 1925-28 pokračoval ve studiu na technice v Brně, které před svým odchodem do Vídně zahájil. V únoru 1928 vykonal na technice první státní zkoušku a splnil tak nutnou podmínku k tomu, aby mohl získat doktorát technických věd. Promován byl v červnu 1928, když obhájil práci Zur Konstruktion des Grundrisses der Lichtgleichen windschiefer Regelflächen bei Parallelbeleuchtung. V roce 1929 se pokusil na brněnské technice habilitovat, ale jeho práce nebyla uznána za práci habilitační. Teprve v říjnu roku 1931 byl soukromým docentem jmenován, když předložil práci s názvem Beiträge zur Untersuchung einparametriger Mannigfaltigkeiten quadratischer Regelflächen.

21. srpna 1935 byl Kreutzinger jmenován mimořádným profesorem deskriptivní geometrie na německé technice v Brně po odchodu Josefa Kramese na techniku do Grazu. V dubnu 1939 bylo proti Kreutzingerovi zahájeno disciplinární řízení, které trvalo až do roku 1941, kdy byl jmenován řádným profesorem. Na brněnské škole působil až do konce války. Jako jeden z mála profesorů po válce v Československu zůstal a v roce 1949 mu bylo uděleno československé státní občanství. Žil potom na penzi až do své smrti v Brně.

Seznam prací Rudolfa Kreutzingera: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Šišma, P.: Výuka deskriptivní geometrie na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně. 9 (1999), č. 2, str. 21.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor:  Pavel Šišma