Otto Rupp


Narozen: 29. dubna 1854 v Nové Říši u Telče
Zemřel: 7. prosince 1908 v Brně


Otto Rupp absolvoval nižší reálku v Jihlavě v letech 1865-68, poté pokračoval ve studiu v letech 1868-71 na reálce v Brně. Po skončení střední školy studoval v letech 1871-75 na brněnské technice. Již během svého studia se stal asistentem při stolici deskriptivní geometrie. V létě roku 1879 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie pro vyšší reálky. Nevíme, kdy a kde vykonal jako kandidát učitelství zkušební rok, ale dlouhou dobu působil pouze na technice. Až 14. prosince 1889 byl jmenován suplentem matematiky a deskriptivní geometrie na státní průmyslové škole v Brně. Toto místo zastával do roku 1892.

V roce 1881 byl jmenován soukromým docentem pro obor novější geometrie, když předložil spis Zur Theorie der windschiefen Regelflächen. V roce 1883 se škola pokusila zřídit pro něj místo honorovaného docenta projektivní geometrie, ale s tím ministerstvo nesouhlasilo. V roce 1885 se Rupp pokusil o další habilitaci v oboru elektrotechniky. Třebaže byl vynálezcem několika elektrických zařízení, jeho habilitační práce nesplňovala požadavky na takovou práci kladené.

V prosinci roku 1892 byl Rupp jmenován mimořádným profesorem deskriptivní geometrie na brněnské technice. 12. července 1896 byl jmenován profesorem řádným. Ve školním roce 1902/03 byl rektorem německé techniky.

Otto Rupp v letech 1881-1902 publikoval osm odborných prací. Tři z nich jsou věnovány problematice elektrotechniky, zbývající geometrickým problémům.

Seznam prací Otto Rupp: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Šišma, P.: Výuka deskriptivní geometrie na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně. 9 (1999), č. 2, str. 21.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor: Pavel Šišma