Oto Obůrka


Narozen: 30. dubna 1909 v Brně 
Zemřel: 28. prosince 1982 v Brně


Oto Obůrka v roce 1927 absolvoval reálku v Brně-Husovicích a v roce 1933 ukončil své studium na PřF Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1938 získal doktorát přírodních věd. Až do roku 1950 pracoval jako úředník na školských úřadech a teprve v tomto roce získal místo na gymnáziu ve Vyškově. O rok později začal působit na strojní průmyslovce v Brně. Od roku 1956 byl asistentem na ČVUT v Praze a od roku 1957 na VUT v Brně. V roce 1964 byl jmenován docentem a v roce 1968 mimořádným profesorem deskriptivní geometrie na strojní fakultě.

Odborné práce O. Obůrky se zabývaly především aplikacemi geometrie v mechanice a konstrukcích strojů. Přitom využíval metod diferenciální geometrie.
 

Literatura:

Klapka, J.: Prof. Dr. Oto Obůrka šedesátníkem. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 14 (1969), str. 238-239.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma