Max Mandl


Narozen: 2. srpna 1859 v Prostějově
Zemřel: září 1910 v Lublani


Max Mandl studoval na univerzitě ve Vídni a v roce 1885 získal doktorát na univerzitě v Heidelbergu. V roce 1890 studoval v Londýně, Oxfordu a Cambridge, v roce 1891 v Berlíně. Od roku 1892 byl profesorem reálky v Prostějově. V roce 1903 se pokusil o habilitaci pro matematiku na brněnské německé technice, ale protože byl v tom roce jmenován profesorem na reálce v Lublani jeho habilitační řízení neproběhlo. Od roku 1909 krátce působil ve Vídni.
 

Literatura:

1. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.

2. Poggendorff, sv. IV a V.
 

Autor: Pavel Šišma