Karl Ernst Zsigmondy


Narozen: 27. března 1867 ve Vídni
Zemřel: 14. října 1925 ve Vídni


Karl Zsigmondy studoval v letech 1886-90 na vídeňské univerzitě, kde získal v roce 1890 doktorát za práci Über die Eigenschaft der Binomialreihe und einige Anwendungen darselben. Studijní pobyty absolvoval v následujících letech na univerzitách v Berlíně, Göttingen a Paříži. Po návratu do Vídně se v roce 1894 se na vídeňské univerzitě habilitoval. V letech 1895-1902 byl asistentem na technice, kde byl v roce 1902 jmenován mimořádným profesorem. V roce 1905 přijal jmenování řádným profesorem na pražské německé technice, ale již o rok později se na techniku do Vídně vrátil jako řádný profesor, když nahradil Morize Allé, který odešel do penze. Na tomto místě působil až do své smrti. Ve školním roce 1918/19 byl zvolen rektorem školy.

Karl Zsigmondy je autorem 10 odborných prací, které jsou věnovány teorii čísel.

Seznam prací Karla Zsigmondyho: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Stark, F.; Gintl, W.; Grünwald, A.: Die k. k. Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-1906. Prag 1906, str. 384.

2. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.

3. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma