Karl Siegel


Narozen: 19. srpna 1872 ve Vídni
Zemřel: 14. února 1943 v Grazu


Karl Siegel po absolvování Gymnázia Františka Josefa ve Vídni začal v říjnu roku 1890 studovat na filozofické fakultě vídeňské univerzity matematiku a fyziku. V letním semestru roku 1893 navštěvoval přednášky na univerzitě v Göttingen. 15. června 1894 složil rigorózní zkoušku z matematiky jako hlavního oboru a fyziky jako předmětu vedlejšího. 25. června pak vykonal zkoušku z filozofie a 7. července 1894 byl promován doktorem filozofie, když obhájil disertační práci Vom ebenen Nullsystem zweiten Grades. Na počátku roku 1895 vykonal Siegel zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky.

Od počátku roku 1895 Siegel působil jako asistent matematiky na technice v Brně. Krátce na to byl pověřen vedením přednášek a cvičení předmětu Základy vyšší matematiky, které bylo třeba suplovat po odchodu Franze Hočevara na techniku do Grazu. Místo asistenta v Brně Siegel zastával do konce školního roku 1895/96.

Po smrti profesora matematiky a fyziky Viktorina Zahrady (1854-1895) byl Siegel jmenován suplujícím učitelem na zemské reálce v Brně, kde působil do konce školního roku 1896/97. Po odchodu z Brna se stal suplujícím učitelem na reálce v Grazu. Dne 24. června 1898 vykonal ve Vídni zkoušku učitelské způsobilosti z filozofie. Po dvouletém suplování v Grazu byl 17. července 1898 jmenován provizorním učitelem na I. německém gymnáziu v Brně. Na této škole učil do roku 1902, kdy odešel do Vídně, kde i nadále působil jako středoškolský učitel. 28. září 1900 byl Siegel jmenován na brněnské technice soukromým docentem filozofie. Ve školním roce 1901/02 byl zvolen zástupcem soukromých docentů při zasedáních profesorského sboru.

V roce 1904 se Siegel habilitoval pro filozofii na vídeňské univerzitě a jako soukromý docent na filozofické fakultě působil do roku 1913, kdy byl jmenován mimořádným profesorem filozofie na univerzitě v Czernowitz. V roce 1919 byl jmenován profesorem řádným. Od roku 1927 byl Siegel řádným profesorem na univerzitě v Grazu.
 

Literatura:

Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor: Pavel Šišma