Karel Winkelbauer


Narozen: 30. října 1925 ve Zločíně u Prahy
Zemřel: 25. července 1990


Středoškolská studia absolvoval Karel Winkelbauer na reálném gymnáziu v Praze. Po maturitě byl totálně nasazený na odklízení trosek po leteckých náletech  v Praze. Po osvobození se zapsal na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde studoval teorii pravděpodobnosti, matematickou statistiku a ekonometrii. Současně jako mimořádný posluchač navštěvoval přednášky matematické statistiky a pojistné matematiky na fakultě speciálních nauk na ČVUT. V roce 1948 získal titul magistra matematiky, o tři roky později titul RNDr. Téhož roku nastoupil Karel Winkelbauer do Tesly, odkud v roce 1953 přešel do ústavu pro sdělovací techniku. Od roku 1950 byl aspirantem matematiky v Ústředním matematickém ústavu. Svou aspiranturu úspěšně ukončil v roce 1953 obhájením disertační práce Momenty pro součty náhodného počtu náhodných sčítanců. V roce 1960 se habilitoval za základě práce týkající se teorie strategických her s aplikacemi v statistickém rozhodování. Hodnost doktora fyzikálně matematických věd získal v roce 1966 po předložení práce z teorie informací. Od roku 1955 pracoval Karel Winkelbauer pro ČSAV a v roce 1976 byl pověřen vedením Matematického ústavu Karlovy univerzity.
 

Literatura:

1. Brejcha, J.: K 50. narodeninám doc. Karla Winkelbauera. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 21 (1976), str. 111.

2. Kubáček, L.: Šesťdesiatiny docenta Karla Winkelbauera. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 31 (1986), str. 181-182.
 

Autor: Pavel Šišma