Josef Pšenička


Narozen: 5. ledna 1847 ve Lhotce u Radnic
Zemřel: 13. září 1900 v Praze


Josef Pšenička studoval na německém gymnáziu v Plzni a od roku 1867 na univerzitě v Praze, kde se věnoval studiu matematiky a fyziky. V roce 1872 byl jmenován pomocným učitelem na německém gymnáziu na Malé Straně v Praze, v roce 1873 skutečným učitelem na reálném gymnáziu v Novém Bydžově a konečně od roku 1874 působil až do své smrti na reálce v Karlíně.

Josef Pšenička byl autorem především populárních článků s fyzikální tématikou, které vycházely v řadě časopisů. Byl rovněž překladatelem. Vedle odborných publikací, jako byl například Briotův spis Mechanická theorie tepla, překládal také romány J. Verna. Přispíval také do Ottova slovníku naučného.
 

Literatura:

Ottův slovník naučný
 

Autor: Pavel Šišma