Jiří Raichl


Narozen: 15. června 1927 ve Vysokově u Náchoda
Zemřel: 31. ledna 1990


Jiří Raichl maturoval v roce 1947 na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Pak vystudoval obor užitá fyzika na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, avšak svůj život věnoval matematice, její výuce a programování. V roce 1950 nastoupil do Ústředního ústavu matematického do oddělení strojů na zpracování informací, kde se seznámil také se svou budoucí manželkou, Marií Raichlovou. V roce 1958 odešel z tohoto kolektivu do Centra numerické matematiky při Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Je autorem mnoha učebních textů o programování.

Od roku 1979 do roku 1985 pracoval v Ústředním ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků. Zde vedl specializační studium výpočetní techniky pro učitele. Od roku 1985 působil na katedře didaktiky matematiky MFF UK.

V časopise Aplikace matematiky v roce 1967 založil a vedl sekci Algoritmy.

Literatura:

1. Raichl, Jan: Doc. RNDr. Jiří Raichl. URL: http://jansen-raichl.webpark.cz/jiri.html (18. 3. 2009)

2. Boček, Leo: Památce docenta J. Raichla. Aplikace matematiky, 36 (1991), č. 2, str. 158

3. Kindler, Evžen, K narozeninám doc. RNDr. Jiřího Raichla, CSc. Aplikace matematiky, 32 (1987), č. 2, str. 157-159

Autor:  Pavel Šišma , Helena Durnová, Jan Raichl