Jindřich Mikeska


Narozen: 12. března 1917 v Dobroslavicích na Hlučínsku


Jindřich Mikeska po maturitě na reálném gymnáziu v Hlučíně studoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Jeho studium však předčasně ukončila okupace. Následující tři roky pak strávil v koncentračním táboře v Sachsenhausenu. Po válce se na univerzitu vrátil a studium úspěšně dokončil. Jako středoškolský profesor se vrátil do rodného Hlučínska na gymnázium, odkud roku 1950 přešel na gymnázium v Ostravě-Přívozu, kde byl jmenován správcem. Ani zde však nezůstal natrvalo a nakonec zakotvil na Vysoké škole báňské v Ostravě. V roce 1951 se stal odborným asistentem a jedním z členů katedry matematiky a deskriptivní geometrie. Vzhledem k potřebě odborníků s teoretickými znalostmi z matematiky a návazností na praxi, dálkově vystudoval hornickou fakultu této vysoké školy. V roce 1958 se habilitoval a o 8 let později předložil disertační práci a získal titul doktora technických věd. Řádným profesorem pro obor aplikované matematiky na Vysoké škole báňské byl jmenován v roce 1968. Od roku 1972 vedl katedru systémového inženýrství. Když byla v roce 1977 na Vysoké škole báňské v Ostravě zřízena ekonomická fakulta, byl Jindřich Mikeska jejím prvním děkanem.

Jindřich Mikeska je autorem velmi kvalitních odborných prací v aplikaci matematiky v hornictví.
 

Literatura:

1. Stach, K.: K životnímu jubileu prof. Jindřicha Mikesky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 23 (1978), str. 105-106.

2. Láníček, J.: Osmdesátiny profesora Jindřicha Mikesky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 42 (1997), str. 105-106.
 

Autor: Pavel Šišma