Jaroslav ŠedivýNarozen: 8. prosince 1934 ve Vlkančicích
Zemřel: 21. prosince 1988 v Praze


Jaroslav Šedivý maturoval v roce 1953 na reálném gymnáziu v Praze-Libni. V letech 1953-57 studoval učitelství matematiky a deskriptivní geometrie na Vysoké škole pedagogické v Praze, kde po jejím absolvování zůstal jako asistent na katedře matematiky a deskriptivní geometrie. Po krátkém působení na Pedagogickém institutu přešel v roce 1960 na Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity, kde pracoval až do své smrti. Nejprve byl členem katedry algebry a geometrie, v roce 1965 přestoupil na nově vzniklou katedru pro metodiku vyučování matematice. Byl vedoucím oddělení didaktiky matematiky a deskriptivní geometrie. V roce 1970 získal doktorát přírodních věd, v roce 1981 kandidaturu a o šest let později byl jmenován docentem.

Jaroslav Šedivý se věnoval geometrii a teorii grafů, zejména však metodice a modernizování výuky matematiky. Jeho kniha O modernizaci školské matematiky vyšla poprvé v roce 1969. Společně s dr. J. Foltou organizoval prvních osm letních škol historie matematiky. Kromě řady prací věnovaných metodice matematiky pod jeho vedením vznikly první tři díly skript Světonázorové problémy v matematice. Podílel se rovněž na vydání skript Antologie matematických didaktických textů. Období 1360-1860 a Antologie z učebnic matematiky 1860-90. Zpracoval řadu pokusných učebních textů z matematiky pro gymnázia, jako hlavní autor či spoluautor se podílel na 50 titulech učebnicové literatury pro základní a střední školy, napsal více než 150 článků v různých didaktických časopisech u nás i v zahraničí. Pracoval v redakčních radách časopisů Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Matematika a fyzika ve škole a Rozhledy matematicko-fyzikální.
 

Literatura:

1. Mikulčák, J.: Zemřel doc. RNDr. Jaroslav Šedivý, CSc. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 34 (1989), str. 286-289.

2. Odvárko, O.: Vzpomínka na docenta Jaroslava Šedivého. Matematika a fyzika ve škole. 20 (1989-90), str. 139-141.

3. Mikulčák, J.: Živý odkaz Jaroslava Šedivého. Matematika, fyzika, informatika. 8 (1998-99), str. 309-315.

4. Bečvář, J.; Fuchs, E.: Jaroslav Šedivý zakladatel letních škol z historie matematiky. In Matematika v 19. století. Dějiny matematiky, sv. 3. Prometheus. Praha 1996.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma