Jaroslav KožešníkNarozen: 8. června 1907 v Kněžicích na Moravě
Zemřel: 26. června 1985 v Praze


Jaroslav Kožešník vystudoval strojní a elektrotechnické inženýrství na ČVUT v Praze. Na ČVUT zůstal a působil zde jako asistent. Pak po několika letech zaměnil pedagogickou praxi za místo ve Škodových závodech v Plzni, kde byl v roce 1946 jmenován ředitelem Spojených výzkumných ústavů pro fyzikální a stojní výzkum. Jako externista přednášel na ČVUT v Praze. V roce 1955 byl jmenován vysokoškolským profesorem.

"Jaroslav Kožešník ve své kariéře postupoval po roce 1948  směrem od sociální demokracie k funkcím v KSČ a současně z výzkumu ve Škodových závodech a výzkumných ústavech k organizační práci v  Ústředním ředitelství těžkého strojírenství a posléze k úřadu na  ministerstvu všeobecného strojírenství. Hned po svém zvolení členem  korespondentem ČSAV v roce 1953 (akademikem se stal v r. 1960) počal  stoupat i po žebříčku jejích vedoucích funkcí - stal se zástupcem vědeckého sekretáře a posléze hlavním vědeckým sekretářem ČSAV. Kromě  toho působil při vzniku Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV,  jehož byl externím ředitelem. Pedagogicky působil na Českém vysokém učení technickém. Za řízení vědecké práce získal státní cenu Klementa  Gottwalda (1959, 1967) a v roce 1962 Řád práce. Byl jmenován  zplnomocněncem zástupce vlády ČSSR ve Spojeném ústavu pro jaderný  výzkum v Dubně u Moskvy. V roce 1969 byl kooptován za člena ÚV KSČ a navržen do sněmovny lidu. V roce 1971 i zvolen pro  další období." [2]

Matematické práce Jaroslava Kožešníka se zabývají uplatňováním matematických metod v technické praxi.
 

Literatura:

1. Novák, J.: K sedmdesátinám akademika Kožešníka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 22 (1977), str. 301-202.

2. Kostlán, A. ed.:  Věda v  Československu v období normalizace 1970-1975. Praha 2002. str. 151
 

Autor: Pavel Šišma , Helena Durnová