Jan PavlíčekNarozen: 10. října 1927 v Praze


Jan Pavlíček vystudoval vyšší elektrotechnickou průmyslovou školu v Praze. Svůj zájem o matematiku a deskriptivní geometrii poté dále rozvíjel na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Státní zkoušky z těchto předmětů úspěšně složil v roce 1951. Už během studia přednášel ve státních kursech pro přípravu pracujících na vysoké školy (1949), odkud záhy přešel na Vysokou školu speciálních nauk při ČVUT. V roce 1950 se stal zaměstnancem matematicko-fyzikální fakulty pražské univerzity, kde byl od roku 1955 ustanoven odborným asistentem. Od roku 1959 pracoval Jan Pavlíček na ČVUT v Praze, a to nejprve na ekonomicko-inženýrské fakultě, o rok později na stavební fakultě, kde působil jako odborný asistent.

Jan Pavlíček se zabýval geometrií a v roce 1953 získal po vykonání příslušných rigorosních zkoušek titul doktora přírodních věd.
 

Literatura:

Drábek, K.: RNDr. Jan Pavlíček - šedesát let. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 32 (1987), str. 296.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma