Hermann Rigele


Narozen: 19. srpna 1893 ve Felixdorfu
Zemřel:  ?


Hermann Rigele studoval na univerzitě ve Vídni, v období od 24. srpna 1914 až do 26. srpna 1919 sloužil v armádě. V dubnu roku 1920 byl jmenován asistentem matematiky na německé technice v Brně. V zimním semestru školního roku 1921/22 studoval matematiku na univerzitě v Hamburku. Na podzim roku 1922 získal místo u firmy Siemens und Halske ve Vídni a požádal o okamžité ukončení svých služebních povinností v Brně. Stalo se tak poté, kdy na univerzitě ve Vídni získal doktorát za práci Ueber die Begleiterin einer Geraden bezüglich einer gegebenen ebenen Kurve dritter Ordnung.
 

Literatura: Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor: Pavel Šišma