Hans Petersson


Narozen: 26. června 1902 v Bentschenu nedaleko Poznaně
Zemřel: 1984 v Münsteru


Doktorát získal Hans Petersson v roce 1925 na univerzitě v Hamburku na základě disertační práce Über die Darstellung natürlicher Zahlen durch definite und indefinite quadratische Formen von 2r Variablen. Na univerzitě v Hamburku se v roce 1929 habilitoval pro matematiku. Nástup Hitlera k moci přinesl Peterssonovi problémy, protože jeho manželka byla židovského původu. Poté, co v roce 1937 vstoupil do NSDAP, byl v roce 1939 jmenován mimořádným profesorem matematiky na pražské univerzitě. O dva roky později byl jmenován řádným profesorem, ale v roce 1941 odešel na univerzitu do Strasburku. Tam působil do roku 1944, kdy musel před příchodem spojeneckých vojsk město opustit a vrátit se do Hamburku. Po druhé světové válce nesměl jako člen strany na univerzitě působit. V roce 1953 přijal jmenování na univerzitě v Münsteru a tam působil do roku 1970, kdy byl penzionován.

Petersson se věnoval lienární algebře. V roce 1982 vyšla jeho kniha Modulfunktionen und quadratische Formen.
 

Literatura:

1. Míšková, A.: Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945. Univerzita Karlova. Praha 2002.

2.  K Wohlfahrt, Hans Petersson zum Gedächtnis, Jahresber. Deutsch. Math.-Verein. 96 (3) (1994), 117-129.
 

Autor: Pavel Šišma