Georg Beskiba


Narozen: 13. září 1819 ve Vídni
Zemřel: 6. listopadu 1882 v Brně


Georg Beskiba studoval ve Vídni na polytechnice a tři roky rovněž na oddělení architektury na akademii výtvarných umění. V období od 6. května 1842 do 14. prosince 1843 suploval stolici perspektivy na akademii výtvarných umění. 13. října 1843 byl jmenován asistentem stavitelství na vídeňské polytechnice a toto místo zastával dva roky.

Dne 8. července 1845 byl Beskiba pověřen suplováním stavitelství a stavebního kreslení na technické akademii ve Lvově. Výuku převzal 1. října 1845 a v následujícím roce byl 17. června jmenován řádným profesorem. Během svého působení ve Lvově konal mimořádné přednášky z deskriptivní geometrie, jejíž stolice v té době ve Lvově neexistovala.

28. ledna 1851 byl Beskiba jmenován profesorem deskriptivní geometrie a konstrukčního kreslení na brněnském učilišti. Mezi jeho povinností patřila rovněž výuka přípravného kreslení v přípravném ročníku. Kromě toho ve školním roce 1851-52 suploval v jedné z paralelek i elementární matematiku.

10. prosince 1853 si Beskiba při pádu z výšky poranil hlavu a utrpěl dvojitou zlomeninu stehenní kosti. Po tomto úrazu přestal vidět na levé oko. V roce 1861 se ucházel o místo profesora deskriptivní geometrie na polytechnice v Grazu, které však získal Rudolf Niemtschik (1831-1877).

Změnu v Beskibových učebních povinnostech znamenal rok 1864, kdy byl pověřen suplováním pozemního stavitelství. Současně s transformací brněnského učiliště byl v roce 1867 jmenován prvním profesorem pozemního stavitelství v historii školy. Toto místo zastával do roku 1877, kdy byl ve věku pouhých 58 let na vlastní žádost předčasně penzionován. Žil poté v Brně, kde v roce 1882 zemřel.
 

Literatura:

1. Šišma, P.: Výuka deskriptivní geometrie na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně. 9 (1999), č. 2, str. 21.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor:  Pavel Šišma